All-on-4

All-on-4 je postupak izrade fiksnog mosta na 4 implantata u bezuboj čeljusti. Idealno je rješenje za pacijente sa velikim nedostatkom volumena čeljusti koji nisu voljni nositi zubne proteze.

Implantiranjem 4 implantata dobiva se fiksni rad. Dva centralna implantata postavljaju se aksijalno, a dva stražnja pod kutom od 35“. Rad se vijcima sidri na implantate te na taj način predstavlja fiksni most. Nakon ugradnje implantata odmah se dobiva privremeni most tako da pacijent u fazi sraštavanja implantata sa kosti nije bezub. Nakon 3-4 mjeseca izrađuje se konačni rad.

Sustav znatno skraćuje vrijeme trajanja klasične terapije i eventualne nadogradnje koštanog tkiva za koji je potrebno izdvojiti vrijeme i novac. Idealno je rješenje za pacijente koji dugi niz godina nose potpune proteze i kojima se tijekom godina smanjila koštana baza naročito u bočnom predjelu čeljusti.

All-on-4 je moderan koncept mosta koji se sidri u jednoj bezuboj čeljusti vijcima i predstavlja fiksni rad. Podrazumijeva vađenje zuba, implantiranje i postavu mosta u samo 24 sata.

"Zdravlje je najdragocijenija stvar koju imate u životu!"

Zakažite svoj sastanak već danas.